Javni poziv za pomoć privrednim subjektima Vlade Brčko Distrikta

Javni poziv za pomoć privrednim subjektima Vlade Brčko Distrikta

Javni poziv za pomoć privrednim subjektima Vlade Brčko Distrikta

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH je 6. aprila 2020. godine na web-stranici objavilo Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava u skladu s Programom mjeza za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastalih ograničenjem rada uslijed COVID-19 pandemije.

Korisnici ovog programa su :

  • preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice s područja Brčko distrika BiH kojima je na osnovu odluke Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta BiH zabranjen rad;
  • preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice s područja Brčko distrika BiH koji su zbog prirode svog posla i povezanosti s firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti;
  • ostala preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice s područja Brčko distrika BiH

Sredstva će biti raspodijeljena na sljedeći način;

Subvencije za nadoknadu najniže plate u iznosu od 520,00 KM i pripadajućih poreza i doprinosa na iste (tj. 860,00 KM u bruto iznosu po radniku) za mjesec mart 2020. godine, mogu koristiti preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice koji:

  • imaju sjedište u Brčko distriktu BiH
  • su registrovani u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH
  • registrovanu djelatnost obavljaju na području Brčko distrika BiH
  • na osnovu odluka Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta BiH im je zabranjen rad, ili su zbog prirode svog posla i povezanosti s firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti.

Subvencije za plaćene poreze i doprinose na plate za obračunate i isplaćene plate za mjesec mart 2020. godine u iznosu od 30% mogu koristiti sva ostala preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice koja nisu izuzeta programom.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, odnosno, do 16. aprila 2020 . godine.

Tekst javnog poziva zajedno sa formularom za prijavu za učešće možete pronaći na:

http://www.vlada.bdcentral.net/Publication/Read/objavljen-javni-poziv-za-pomoc-privrednim-subjektima