VTK BiH besplatno izdaje Potvrdu o višoj sili

VTK BiH besplatno izdaje Potvrdu o višoj sili

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj web stranici da će izdavati Potvrde o višoj sili društvima članicama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Potvrda o višoj sili će se izdavati u svrhu dokazivanja da je ugovorna strana bila onemogućena da izvrši svoj ugovor djelomično ili u potpunosti, uslijed okolnosti na koje nije mogla uticati ili predvidjeti.

Društva koja namjeravaju da podnesu zahtjeva za izdavanje Potvrde o višoj sili trebaju da podnesu zahtjev na memorandumu svog društva ili putem zahtjeva koje je dostupan na slijedećem linku, te da se obavezno navedu, između ostalog, o kojoj vrsti usluga ili roba se radi, datumu i mjestu isporuke, broju ugovora kojim su regulisani ugovorni odnosi, okolnosti zbog kojih roba ili usluge nisu mogle biti isporučene i slično.

Na zahtjevu koji je dostupan na stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine navodi se da se uz zahtjev, između ostalog, prilaže Ugovor kojim su regulisani ugovorni odnosi između ugovornih strana a za koji se traži izdavanja Potvrde o višoj sili te dokaz o postajanju klauzule kojom je regulisana viša sila.

Vanjskotrgovinska komora BiH će potvrde o višoj sili izdavati besplatno.