Privremena odgoda plaćanja poreskih obaveza u Republici Srpskoj

Privremena odgoda plaćanja poreskih obaveza u Republici Srpskoj

Dana 26. marta 2020. godine, Vlada Republike Srpske je održala 64. sjednicu, na kojoj je donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza, kao mjeru za ublažavanje posljedica i poteškoća koje privredni subjekti imaju u poslovanju usljed ograničenja uvedenih radi sprečavanja širenja COVID-19 virusa u Republici Srpskoj. Ista je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 28/20 sljedećeg dana.

U skladu sa Odlukom obaveze po osnovu:

-Poreza na dobit

-Naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma;

-Protivpožarne naknade;

po poreznoj prijavi za 2019. godinu, koje dospijevaju do 31. marta 2020. godine, privremeno se odgađaju do 30. juna 2020. godine.

Odluka se odnosi na privredne subjekte koji usljed mjera sprječavanja širenja COVID-19 virusa imaju poteškoće u poslovanju, o čemu se trebaju obratiti Poreskoj upravi Republike Srpske pisanim putem u skladu sa propisanom procedurom.